Jarla Möbelverkstad

Möbelverkstad sedan 1939

Maria Brunskog

Möbelsnickare, konservator, fil dr i kulturvård

brunskog@jarlamobelverkstad.se

Utbildning

 • 2003 fil dr i kulturvård, Göteborgs universitet
 • 1982 fil kand i konservering, det Kongl. danske kunstakademie
 • 1977 möbelsnickarutbildning, Capellagården
 • 1975 allmän konstnärlig utbildning, Nyckelviksskolan
 • dessutom kurser i måleri, grafik, keramik, vävning, smide, glasblåsning

Erfarenhet

 • 2013-2020 lektor, Uppsala universitet
 • 2004-2013 lektor, Högskolan på Gotland
 • 2004 konservator, Sveriges teatermuseum
 • 1998 - nu, egen firma
 • 1997-2004 konservator, Stockholms stadsmuseum
 • 1985-1995 konservator, Nordiska museet
 • 1982-1985 konservator, Sveriges tekniska museum
 • dessutom föreläsare vid bl a Konstfack, Umeå, Stockholms och Göteborgs universitet
 • Forskning

  • Historisk ytbehandling på trä och särskilt japanska lackarbeten för export
  • För artiklar på engelska om japanska lackarbeten i Sverige, se Taylor&Francis online https://www.tandfonline.com, sök "Brunskog author"
  • För övriga artiklar på svenska, se DiVA http://www.diva-portal.org, sök "Maria Brunskog", filtrera på person

  << Tillbaka